predictions_how-nor

HVORDAN UTARBEIDES PROGNOSER

Prognosene utarbeides med grunnlag i et timesmålt historisk forbruk (kWh) for hver strømmåler. Deretter benyttes det ulike modeller for å lage prognosene fram i tid.

Det innhentes også informasjon om spot pris på strøm som det også lages prognoser av. Forbruksdata (kWh) og spotinformasjon gir tilsammen tallene som presenteres i prognosene.

Det arbeides kontinuerlig med å forbedre modellene for prognoser og å inkludere flere typer data.