money-nor

FORBRUK i NOK

Rapporten viser forbruket i norske kroner fordelt per måned. Visningen gir et bilde av historiske data hvis man blar seg tilbake i tid, og en måned prognose på strømforbruket hvis måneden ikke er ferdig ennå.


Fra skjermbildet er det mulig å klikke på områdene som er vist i bildet ovenfor for å få fram andre funksjoner.

Tallet 20% viser at strømforbruket er øket med 20%, noe som også indikeres med den røde pilen. Hvis det er reduksjon i strømforbruket vil pilen være grønn og peke nedover.KWH knappen tar deg videre til kWh siden der du kan se det antall med kWh som du har benyttet i samme periode.

Grafen

Foreløpig er det kun månedsrapporten som viser, men det kommer flere rapporter i seinere versjoner av app’en.

Det vil også på sikt komme en normal graf  som vil vise ditt normale forbruk i tilsvarende perioder de foregående årene. Per i dag er det noe begrensinger i data tilbake i tid fordi det er først i 2017 og 2018 timemålinger vil kunne registreres. (Data fra AMS strømmålere) Før denne tid er det kun månedsverdier som er tilgjengelige.