Power-account-nor

STRØMKONTO

Ved å være bruker av app’en kan du tjene opp gratis strøm. Enten som en vervepremie eller at dine familiemedlemmer og venner får gratis strøm fordi du er kunde. Den strømmen som du, familiemedlemmer og venner får settes inn på en strømkonto.

Strømmen som er på “strømkontoen” er tallet som vises i figuren nedenfor (1026 kWh – kilo watt timer).  Les om strømkonto her. For å få et begrep om hva dette betyr i mengde strøm omgjøres også kWh til det antall minutter som du kan ha en varm og god dusj for. I eksempelet her trenger du energien fra 1026 kWh for å kunne dusje i 1832 minutter eller i 30 timer .

Opptjening av kWh til strømkonto

Hvor mye strøm som du, dine familiemedlemmer og venner kan opptjene fungerer som beskrevet her:

Du som allerede er kunde – vervepremie

Det antall kWh som du som allerede er kunde får inn på din kWh konto når du inviterer et familemedlem eller en venn:

  • 200 kWh: Familiemedlem
  • 50 kWh: Venn

Familiemedlemmer

Familiemedlemmer som ta i bruk Skykula app’en etter en invitasjon får inn på sin kWh konto:

  • 1000 kWh ved oppstart
  • 2 kWh hver dag inntil familiemedlemmet blir kunde hos Dalane energi eller til det er 5000 kWh på familiemedlemmets kWh konto.

Opptjening for familiemedlemmer kan starte fra de er 14 år.

Venner

Venner som ta i bruk Skykula app’en etter en invitasjon får inn på sin kWh konto:

  • 500 kWh

Opptjening for venner kan starte fra de er 18 år.

Brukere uten invitasjon som ikke er Dalene energi kunde

Hvis du ikke er invitert, men blir kunde hos Dalane Energi får du 200 kWh ved oppstart.

Hvordan benytte gratisstrømmen?

For at ikke vi i Dalane energi skal gå fullstendig i minus kan kun 50% av det Dalane energi har i margin hver måned redusere regningen din.

Hvis dere har spørsmål om dette kan dere ta kontakt med
kundeservice@dalane-energi.no