prediction-eng

FORVENTET FORBRUK

Strømprognose Neste Dag viser hva du brukte i strøm i går, hva du vil bruke i strøm i dag og hva du vil bruke i strøm i morgen. Legg merke til at selv om du ser på dette skjermbildet f.eks kl 1800 vil tallene for “i dag” være prognoser da det faktiske forbruket for i dag først blir tilgjengelig nest dag.

Strømprognoser måned viser forventet forbruk for denne måneden og også faktiske utgifter til nå i måneden.