register-nor

NY BRUKER

Når du oppretter en bruker må du fylle ut informasjonen i skjermbildet.  Grunnen til at du må skrive fødselsdato er at det har betydning for opptjening av strøm til strømkontoen din. Mobilnummeret benyttes for å kunne gi deg informasjon om kundeforholdet ditt og mann/kvinne informasjonen gjør at du får riktig type avatar (bilde på brukeren din). Samlet gir også informasjonen som oppgis nedenfor deg en bedre tjenester fra applikasjonen ved at innholdet kan tilpasses bedre.

Informasjonen i skjermbildet kan endres når du har opprettet brukeren din ved å velge Innstillinger på hovedmenyen.