money-eng

FORBRUK i NOK

Rapporten viser forbruket i norske kroner fordelt per måned. Visningen gir et bilde av historiske data hvis man blar seg tilbake i tid, og en måned prognose på strømforbruket hvis måneden ikke er ferdig ennå.


Fra skjermbildet er det mulig å klikke på områdene som er vist i bildet ovenfor for å få fram andre funksjoner.

Tallet 20% viser at strømforbruket er øket med 20%, noe som også indikeres med den røde pilen. Hvis det er reduksjon i strømforbruket vil pilen være grønn og peke nedover.KWH knappen tar deg videre til kWh siden der du kan se det antall med kWh som du har benyttet i samme periode.

Grafen

Foreløpig er det kun månedsrapporten som viser, men det kommer flere rapporter i seinere versjoner av app’en.