2018-02

Februar er den kaldeste måneden i året. Kuldeperiodene kan komme og gå, men normalt så vil strømforbruket ha en topp i februar.  I mars kan vi vente å se en nedgang i strømforbruket, spesielt hvis vi får noen milde mars dager.