customerid-eng

KUNDENUMMER

For å få tilgang til ditt strømforbruk må du oppgi kundenummer og pin-kode. Denne finner du på en strømfaktura og gjør det mulig for systemet å finne strømdata relatert til strømmåleren på dette kundenummeret.

Hvis du ikke har kundenummer trykker du på knappen “Fortsett uten kundenummer” Hvis du er invitert av en annen person (i familien) vil du kunne se forbruket som hører til denne personen hvis personen har gitt deg tilgang.

Hvis du registrere deg uten å ha blitt invitert er du like velkommen, men du kan ikke se noe strømforbruk for vi vet ikke hvor vi skal hente forbruket fra. Hvis du er inviterte som en venn vil du heller ikke se noe strømforbruk da den som inviterte deg må gi deg tilgang til strømdata. Men som invitert får du gratis strøm inn på din strømkonto.