bill-explain-eng

FORKLARING PÅ REGNING

Skjermbilde gir mer detaljert om forbruket og gir også mulighet til å se faktura ved å klikke på PDF ikonet. Merk at tallene som står under hver måned kan avvike fra fakturaen da fakturaen kan inneholde noen tillegg og andre justeringer i forhold til selve strømforbruket.

Hvis ikke månedene er ferdig og det ikke er en endelig sum på strømmen som skal betales foretar app’en prognoser som estimerer forventet regning for måneden. Merk at dette kun er estimater og vil kunne avvike fra den endelige regningen for måneden.